تبلیغات
*بی نام و نشان* - خدایا مرا ببخش به خاطر…!

*بی نام و نشان*

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست . دکتر(علی شریعتی)


خدایا،مراببخش به خاطر لحظه هایی که به یاد تو نبوده ام. 

به خاطر سجده هایی که زود سراز مهر برداشته ام.

به خاطر همه درهایی که کوبیده ام و خانه تو نبوده اند.

به خاطر همه حاجاتی که از غیر تو خواسته ام.

به خاطر همه وعده هایی که تو به من دادی و من باور نکردم.

به خاطر همه آن چه که به خاطر سعادت من ازمن خواستی و من اعتماد نداشتم.

به خاطر همه آن چه که خواستی به من بفهمانی و من نفهمیدم.

به خاطر همه نعمت هایی که من شکر نکرده ام.

به خاطر همه مهربانی هایت که با گناه پاسخ دادم.

به خاطر همه چشم پوشی هایت که سوء استفاده کرده ام وگستاخ تر شده ام.

به خاطر همه آن چه در راه من خرج کرده ای و من هیچ در راه تو خرج نکرده ام.

به خاطر…

مرا ببخش!نه به خاطر آن که من لیاقت بخشیده شدن دارم.بلکه تو شایسته بخشیدنی!

نه به خاطر آن که گناهان من بخشیدنی هستند.

به خاطر این که تو اهل عفو و مغفرتی وگذشت کار توست.

نه به خاطر این که من خوب شده ام،به خاطر این که تو خوبی!

مرا ببخش!نه به خاطرمن،به خاطر آن که گناهان من اول او را اذیت می کند.  

به خاطر آن که گناهان من،غربت وآوارگی و غیبت او را تمدید می کند.

به خاطر آن که هر هفته اعمال مرا به دست او می دهند!

به خاطر آن که قرار است برزمین آقایی و سروری کند و گناهان من مانع این کار شده اند.

 به خاطر آن که دوستش داری و او تو را دوست دارد!

به خاطر آن که ناراحتی او ناراحتی توست.خوشحالی او خوشحال تو!

به خاطر امام زمان مرا ببخش!

اللهم عجل لولیک الفرج
طبقه بندی: خدا، 
[ جمعه 1391/06/3 ] [ 17:59 ] [ sahar ] نظرات      قالب ساز آنلاین